Skip to the content

SKF AB – Ordinær generalforsamling 23.03.2023

På ordinær generalforsamling i SKF AB (SKFB SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 435 000 stemmeberettigede aksjer i SKFB SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,10 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.