Holberg Kreditt Fokus

Holberg Kreditt Fokus investerer konsentrert i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet tilsvarende minimum B minus.

Fondet er et nasjonalt fond/Alternativt Investeringsfond (AIF) med unntak fra enkelte bestemmelser i verdipapirfondloven knyttet til spredningsregler og krav til likviditet. Fondet har en konsentrert portefølje der mandatet er å ta kredittrisiko og likviditetsrisiko med begrenset løpetid og lav renterisiko. Tegning og innløsning vil gjennomføres én gang per måned, hvor innløsninger må varsles senest siste kalenderdag den forutgående måneden. Dette muliggjør høyere risikokapasitet og lavere behov for løpende kontantbeholdning, noe som over tid skal bidra positivt til fondets avkastning. Holberg Kreditt Fokus er et godt alternativ for langsiktige investorer som ønsker meravkastning gjennom en kombinasjon av kreditt- og likviditetspremier, men er lite egnet for kortsiktige plasseringer og investorer med ønske om løpende rebalanseringer.

Kjøp Holberg Kreditt Fokus
Kjøp fond
Les månedsrapport
Les månedsrapport

Minimum tegningsbeløp -

Avkastning siden oppstart*
-
I år
-
1 år
-
3 år*
-
5 år*
-
10 år*
-
Årlig forvaltningshonorar
-
Kurs
--.--.----
-

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning, beregnet etter kostnader.

Avkastning

Periode
Beregn avkastning
-
Oppdater
-
Laster inn...

Avkastning pr. -

Fond
Ref. indeks
Diff. avkastning
Siden oppstart*
-
-
-
I år
-
-
-
Siste 12 måneder
-
-
-
Siste 3 år*
-
-
-
Siste 5 år*
-
-
-
Siste 10 år*
-
-
-
*Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning.

Forvaltningsteamet

Andrea Moen Mjåtveit

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2021
 • Bakgrunn fra DNB og Ernst & Young
 • Siviløkonom, NHH
Tormod Vågenes

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2014
 • Bakgrunn fra Uni Micro, Mesta og Sparebanken Vest
 • Siviløkonom, NHH
Ole-Andreas Grendstadbakk

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2022
 • Bakgrunn fra Norne Securities og PA Consulting Group
 • Siviløkonom, NHH

Fondets investeringer

Bransje-sammensetning

en kvinne som sitter på en sofa med en bærbar datamaskin

Alle våre forvaltere eier i de samme fondene vi tilbyr deg som kunde.

Holberg Kreditt Fokus
Norsk flagg
Prospekt med vedtekter
Engelsk flagg
Prospectus
Norsk flagg
Portefølje
Kjøp fond