TGS ASA – Ordinær generalforsamling 10.05.2023

På generalforsamling i TGS ASA (TGS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 125 000 stemmeberettigede aksjer i TGS NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,90 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.