Thai Union Group Public Co. Ltd. – Generalforsamling 09.04.2024

På generalforsamling i Thai Union Group Public Co. Ltd. (TU TB) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 850 000 stemmeberettigede aksjer i TU TB på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,04 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.