Salmar ASA – Ekstraordinær generalforsamling 23.10.2023

På generalforsamling i Salmar ASA (SALM NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 88 000 stemmeberettigede aksjer i SALM NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.