Maruha Nichiro Corp – Ordinær generalforsamling 27.06.2023

På generalforsamling i Maruha Nichiro Corp (1333 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 130 000 stemmeberettigede aksjer i 1333 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,26 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.