Hemas Holdings PLC – Ordinær generalforsamling 30.06.2023

På generalforsamling i Hemas Holdings PLC (HEMS SL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5 289 130 stemmeberettigede aksjer i HEMS SL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.