Maasoeval AS – Ordinær generalforsamling 14.06.2023

På generalforsamling i Maasoeval AS (MAS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 560 000 stemmeberettigede aksjer i MAS NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,46 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.