Dali Foods Group Co Ltd – Ordinær generalforsamling 18.05.2023

På generalforsamling i Dali Foods Group Co Ltd (3799 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene, foruten punkt 8. I Punkt 8 ber selskapet om en emisjonsfullmakt på inntil 20 % av antall utestående aksjer I selskapet, som vi anser som for generøst/vid. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 650 000 stemmeberettigede aksjer i 3799 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.