Nordic Halibut AS – Ordinær generalforsamling 10.05.2023

På generalforsamling i Nordic Halibut AS (NOHAL NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 465 453 stemmeberettigede aksjer i NOHAL NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,59 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.