Loomis AB – Ordinær generalforsamling 04.05.2023

På generalforsamling i Loomis AB (LOOMIS SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 525 000 stemmeberettigede aksjer i LOOMIS SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,70 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.