Puregold Price Club Inc – Ordinær generalforsamling 09.05.2023

På generalforsamling i Puregold Price Club Inc (PGOLD PM) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 3 071 000 stemmeberettigede aksjer i PGOLD PM på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.