Nøkkel­informasjon og priser

Ekspandert visning
Andelsklasse
ISIN
Min. tegnings­beløp (NOK)
Årlig forvaltnings­honorar
Nøkkel­informasjon
Prospekt og vedtekter
PRIIPS KIID
en mann som sitter ved et skrivebord på et kontor

Vi jobber hardt hver dag for å fortjene våre kunders tillit.