Amazon.com – Ordinær generalforsamling 24.05.2023

På ordinær generalforsamling i Amazon.com (AMZN US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 164.000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,002 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.