Komplett ASA – Ordinær generalforsamling 09.05.2023

På generalforsamling i Komplett ASA (KOMPL NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 100 000 stemmeberettigede aksjer i KOMPL NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,20 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.