KCB Group PLC – Ordinær generalforsamling 25.05.2023

På generalforsamling i KCB Group PLC (KNCB KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 4 970 000 stemmeberettigede aksjer i KNCB KN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,15 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.