Safaricom PLC – Ordinær generalforsamling 28.07.2023

På generalforsamling i Safaricom PLC (SAFCOM KN) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 6 297 000 stemmeberettigede aksjer i SAFCOM KN på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,02 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.