Veidekke ASA – Ordinær generalforsamling 10.05.2023

På generalforsamling i Veidekke ASA (VEI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 200 000 stemmeberettigede aksjer i VEI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,89 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.