Aker Solutions ASA – Generalforsamling 11.04.2024

På generalforsamling i Aker Solutions ASA (AKSO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 600 000 stemmeberettigede aksjer i AKSO NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,53 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.