Aktuelt
Flytting av andelseierregister
22
.
04
.
2024

Flytting av andelseierregister

Flytting av andelseierregister

Flytting av andelseierregister

Som varslet i brev til andelseierne datert 16. februar 2024, ble alle Holbergs fond, bortsett fra Holberg OMF, avregistrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS) fredag 19. april 2024 og dine fondsandeler i Holberg ble automatisk flyttet til en ny konto i vår nye andelseierregisterløsning. Med føringen av andelseierregister på egen hånd, innfører vi tilsvarende løsning som de største norske kapitalforvalterne.

I løpet av tirsdag 23. april får du melding om at flytt av andeler er gjennomført.

I VPS Investortjenester finner du en endringsmelding som sier at andelene er solgt ut av VPS, i realiteten er de kun overført til ny verdipapirkonto i Holberg, dvs. ingen skattemessige konsekvenser.

I Holbergs kundeportal under Dokumenter og kvitteringer, finner du en endringsmelding som viser at de samme andelene er flyttet inn på ny verdipapirkonto i Holbergs andelseierregister.

Nytt andelseierregister – automatisk flytting

Flyttingen til nytt andelseierregister er gjennomført og medfører ingen kostnader eller skattemessige konsekvenser, og får ingen betydning for dine rettigheter. Den blir ikke betraktet som noen realisasjon av fondsandeler.

Ny kundeportal

Holberg har lansert ny kundeportal med innlogging via våre nettsider. Der kan du følge markedsverdien av fondene, beholdningen og se transaksjonshistorikken, samt handle fond. Halvårsrapporter og års- og realisasjonsoppgaver finner du under Dokumenter i menyen i kundeportalen. Du kan lese mer om den nye kundeportalen her: https://www.holberg.no/aktuelt/vi-har-fatt-ny-kundeportal

VPS konto hos Holberg eller andre tilbydere

Er din VPS-konto opprettet direkte hos oss, vil VPS-kontoen automatisk bli avsluttet etter at andelene har blitt ført ut og kontoen blir stående tom. Har du andelene dine på en VPS-konto opprettet av en annen tilbyder enn Holberg vil den bestå, men fondsandelene i fond forvaltet av Holberg vil bli flyttet til vår nye andelseierregisterløsning. Har du andre verdipapirer på denne VPS-kontoen vil du fortsatt kunne se disse i VPS Investortjenester, men fondsandeler i Holberg fond vil kun vises i vår kundeportal. Informasjon om beholdning, spareavtaler, skatteberegninger og eventuelt skjermingsfradrag vil også følge med til din konto hos Holberg. Eldre års- og realisasjonsoppgaver vil være tilgjengelig i VPS Investortjenester inntil 31. desember 2024.

Rettighetene dine er uendret

Dine rettigheter som andelseier i fond forvaltet av Holberg reguleres av verdipapirfondloven. Rettighetsregistrering og rettsvern for konto- og rettighetshavere som hittil har vært basert på verdipapirsentralloven vil fremover baseres på verdipapirfondlovgivningen. Bytte av andelseierregister går ikke utover dine juridiske rettigheter som eier av fondsandeler. Som andelseier får du videreført beskyttelsen som ligger i verdipapirfondlovgivningen. Vår konsesjon til å drive verdipapirfondsforvaltning gitt av Finanstilsynet er uendret.

Trenger du mer informasjon?

Dersom du lurer på noe ta kontakt med oss på telefon 55 21 20 00 eller post@holberg.no.

Har du spørsmål angående våre fond, eller ønsker en prat om fondene hører vi gjerne fra deg!

Send inn
Takk! Din forespørsel er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.