BRAC Bank Ltd – Ordinær generalforsamling 31.05.2023

På generalforsamling i BRAC Bank Ltd (BRAC BD) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 866 219 stemmeberettigede aksjer i BRAC BD på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,19 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.