Inwido AB – Ordinær generalforsamling 04.05.2023

På generalforsamling i Inwido AB (INWI SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 900 000 stemmeberettigede aksjer i INWI SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,55 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.