The Toro Company – Generalforsamling 19.03.2024

På ordinær generalforsamling i The Toro Company (TTC US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 70.000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,07 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.