NVIDIA Corp – Ordinær generalforsamling 22.06.2023

På generalforsamling i NVIDIA Corp (NVDA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 42 000 stemmeberettigede aksjer i NVDA US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.