Mastercard Inc – Ordinær generalforsamling 27.06.2023

På generalforsamling i Mastercard Inc (MA US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 51 400 stemmeberettigede aksjer i MA US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,01 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.