Carlsberg A/S – Generalforsamling 11.03.2024

På generalforsamling i Carlsberg A/S (CARLB DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 92 500 stemmeberettigede aksjer i CARLB DC på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,06 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.