Maasoeval AS – Ekstraordinær generalforsamling 25.09.2023

På generalforsamling i Maasoeval AS (MAS NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 630 000 stemmeberettigede aksjer i MAS NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,51 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.