AcadeMedia AB – Generalforsamling 30. november 2023

På ordinær generalforsamling i AcadeMedia AB (ACAD SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Med hensyn til punkt 13.1, hvor en aksjonær foreslo ingen kompensasjon til styremedlemmer, stemte vi mot. Styret gav ingen anbefaling på det punktet. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 700 000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 1,61 % av stemmene i selskapet.