Food & Life Cos Ltd – Generalforsamling 21.12.2023

På generalforsamling i Food & Life Cos Ltd (3563 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 115 000 stemmeberettigede aksjer i 3563 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,10 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.