Lumi Gruppen AS – Ekstraordinær generalforsamling 1. november 2023

På ekstraordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS (LUMINO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme for punktene i innkallingen med unntak av punkt 4, Kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon, pga strukturen på emisjonen. Punkt 5, valg av nytt styre, foreslått av selskapets valgkomite, fikk ikke nødvendig flertall. Hovedaksjonær fremmet alternativt forslag til nytt styre. Det fikk nødvendig flertall. Vi stemte mot. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide2 733 333 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,95 % av stemmene i selskapet.