Mowi ASA – Ordinær generalforsamling 01.06.2023

På generalforsamling i Mowi ASA (MOWI NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 137 000 stemmeberettigede aksjer i MOWI NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,03 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.