SKF AB – Generalforsamling 26.03.2024

På generalforsamling i SKF AB (SKF SS) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 450 000 stemmeberettigede aksjer i SKF SS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,11 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.