Tencent Holdings Ltd – Ekstraordinær generalforsamling 17.05.2023

På generalforsamling i Tencent Holdings Ltd (700 HK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 445 000 stemmeberettigede aksjer i 700 HK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.