Sampo Oyj – Ordinær generalforsamling 17.05.2023

På generalforsamling i Sampo Oyj (SAMPO FH) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 480 000 stemmeberettigede aksjer i SAMPO FH på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,09 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.