Våre fond

Ekspandert visning
I år
1 år
3 år*
5 år*
10 år*
Siden oppstart*
Kurs
Kursdato

* Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.

Aksjefond

Aksjefond passer for investorer som skal spare langsiktig og ønsker høyest mulig avkastning på fondssparingen. Avkastningen kan variere år for år og kan bli negativ i perioder. Investeringshorisont bør være minimum 5 år.

Obligasjonsfond

Obligasjonsfond passer for investorer som ønsker høyere løpende avkastning enn likviditetsfond, men som ikke ønsker å være eksponert mot aksjemarkedet.

Likviditetsfond

Likviditetsfond passer for investorer som ønsker et godt alternativ til banksparing. Over tid kan man forvente å få litt høyere avkastning enn det man får på høyrentekonto.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no

en mann som sitter ved et skrivebord på et kontor

Vi jobber hardt hver dag for å fortjene våre kunders tillit.