DLocal Limited – Generalforsamling 22.11.2023

På ordinær generalforsamling i Dlocal Limited (DLO US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 285.000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,1 % av aksjekapitalen og 0,04 % av stemmene i selskapet.