Elektro Importoren AS – Ordinær generalforsamling 21.06.2023

På generalforsamling i Elektro Importoren AS (ELIMP NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 1 144 801 stemmeberettigede aksjer i ELIMP NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 5,30 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.