Otovo ASA – Generalforsamling 01.12.2023

På ekstraordinær generalforsamling i Otovo ASA (OTOVO NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 5.950.000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 4,0 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.