Pareto Bank ASA – Ekstraordinær generalforsamling 13.09.2023

På generalforsamling i Pareto Bank ASA (PARB NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 027 309 stemmeberettigede aksjer i PARB NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 2,64 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.