Kyokuyo Co Ltd – Ordinær generalforsamling 27.06.2023

På generalforsamling i Kyokuyo Co Ltd (1301 JP) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene, med unntak av punkt 5. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 90 000 stemmeberettigede aksjer i 1301 JP på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,82 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.