Sanford Ltd/NZ – Generalforsamling 18.12.2023

På generalforsamling i Sanford Ltd/NZ (SAN NZ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 788 000 stemmeberettigede aksjer i SAN NZ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,84 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.