Naspers Ltd – Ordinær generalforsamling 24.08.2023

På generalforsamling i Naspers Ltd (NPN SJ) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene, med unntak av punkt 5 og punkt 6 i agendaen. Punkt 5 og Punkt 6 omhandler ledelsen sitt lønns- og incentivprogram som vi vurderer som for generøst. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 700 stemmeberettigede aksjer i NPN SJ på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.