Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd – Ordinær generalforsamling 06.06.2023

På generalforsamling i Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSM US) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 33 500 stemmeberettigede aksjer i TSM US på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,00 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.