Holberg Obligasjon Norden

Fondet investerer i obligasjoner med høy kredittkvalitet.

Holberg Obligasjon Norden er et aktivt forvaltet fond som investerer i verdipapirer med kredittkvalitet tilsvarende minimum BBB- (investment grade). Plasseringer i obligasjoner eller andre rentebærende verdipapirer der utsteder etter investeringstidspunktet vurderes å ha lavere kredittkvalitet enn BBB- kan utgjøre maksimalt 5 prosent av fondets forvaltningskapital. Utstederne vil hovedsakelig være foretak. Fondet skal hovedsakelig investere i Norden.

Fondets modifiserte durasjon (gjennomsnittlige rentefølsomhet) skal være i intervallet 2,5 – 3,5 år med en normalposisjon på 3 år.

Fondets kredittdurasjon (gjennomsnittlige løpetid), skal ikke overstige 5 år.

Kjøp Holberg Obligasjon Norden
Kjøp fond
Les månedsrapport
Les månedsrapport

Minimum tegningsbeløp -

Avkastning siden oppstart*
-
I år
-
1 år
-
3 år*
-
5 år*
-
10 år*
-
Årlig forvaltningshonorar
-
Kurs
--.--.----
-

* Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning, beregnet etter kostnader.

Avkastning

Periode
Beregn avkastning
-
Oppdater
-
Laster inn...

Avkastning pr. -

Fond
Ref. indeks
Diff. avkastning
Siden oppstart*
-
-
-
I år
-
-
-
Siste 12 måneder
-
-
-
Siste 3 år*
-
-
-
Siste 5 år*
-
-
-
Siste 10 år*
-
-
-
*Avkastning utover 12 mnd. er årlig gjennomsnittsavkastning.

Forvaltningsteamet

Tormod Vågenes

Tormod Vågenes

Investeringsdirektør, porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2014
 • Bakgrunn fra Uni Micro, Mesta og Sparebanken Vest
 • Siviløkonom, NHH
Andrea Moen Mjåtveit

Andrea Moen Mjåtveit

Porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2021
 • Bakgrunn fra DNB og Ernst & Young
 • Siviløkonom, NHH
Ole-Andreas Grendstadbakk

Ole-Andreas Grendstadbakk

Porteføljeforvalter renter
 • Forvalter av Holberg Kreditt, Holberg Likviditet, Holberg Obligasjon Norden og Holberg OMF
 • Begynte i Holberg i 2022
 • Bakgrunn fra Norne Securities og PA Consulting Group
 • Siviløkonom, NHH

Fondets investeringer

Bransje-sammensetning

en kvinne som sitter på en sofa med en bærbar datamaskin

Alle våre forvaltere eier i de samme fondene vi tilbyr deg som kunde.

Holberg Obligasjon Norden
Norsk flagg
Prospekt med vedtekter
Engelsk flagg
Prospectus
Norsk flagg
Portefølje
Kjøp fond