FRoSTA AG – Generalforsamling 11.04.2024

På generalforsamling i FRoSTA AG (NLM GR) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 22 970 stemmeberettigede aksjer i NLM GR på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,34 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.