Guaranty Trust Holding Co PLC – Ordinær generalforsamling 11.05.2023

På generalforsamling i Guaranty Trust Holding Co PLC (GTCO NL) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 27 641 561 stemmeberettigede aksjer i GTCO NL på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,09 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.