Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

en mann og en kvinne ser på en bærbar datamaskin
Stille før høststormen?
Les siste Holberggrafene

Våre fond

Holberg Global
Holberg Global

Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt.

Kursdato
--.--.---
Holberg Global
Holberg Kreditt
Holberg Kreditt

Holberg Kreditt investerer i nordiske høyrenteobligasjoner med en kredittkvalitet tilsvarende minimum B minus.

Kursdato
--.--.---
Holberg Kreditt
Holberg Rurik
Holberg Rurik

Holberg Rurik er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i selskaper i de mest spennende fremvoksende økonomiene.

Kursdato
--.--.---
Holberg Rurik
*Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.
Plassholder bilde for Holberg hos TV 2.

Lange renter har begynt å stige igjen

Holberg er hver fredag kl. 10.30 fast gjest i Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen.

Sist oppdatert
29
.
09
.
2023
en kvinne som sitter på en sofa og holder en bærbar datamaskin

Holberg er en aktiv fondsforvalter med base i Bergen. Vi forvalter 9 ulike rente- og aksjefond.

Kort om Holberg

Siden etableringen i 2000 har vi som aktive forvaltere arbeidet målrettet for å øke verdien på våre kunders investerte midler.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no