Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Vi tar vare på pengene dine som om de er våre egne

Og hver dag jobber vi hardt for å fortjene tilliten våre kunder viser ved å la oss forvalte deres kapital

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

Lorem lorem ipsum ipsum

en mann og en kvinne ser på en bærbar datamaskin
Sommergrafer hej, hej, sommergrafer
Les siste Holberggrafene

Våre fond

Holberg Global
Holberg Global

Holberg Global er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i børsnoterte aksjer globalt.

Kursdato
--.--.---
Holberg Global
Holberg Likviditet
Holberg Likviditet

Holberg Likviditet er et likviditetsfond som investerer i ulike rentepapirer, og kan være et godt alternativ til bankinnskudd.

Kursdato
--.--.---
Holberg Likviditet
Holberg Norden
Holberg Norden

Holberg Norden er et aktivt forvaltet aksjefond som investerer i nordiske børsnoterte aksjer.

Kursdato
--.--.---
Holberg Norden
*Avkastning over 12 mnd. viser årlig gjennomsnittsavkastning.
Plassholder bilde for Holberg hos TV 2.

Grande Finale for Fredagspanelet

Holberg er hver fredag kl. 10.30 fast gjest i Økonominyhetene på TV 2 Nyhetskanalen.

Sist oppdatert
23
.
02
.
2024
en kvinne som sitter på en sofa og holder en bærbar datamaskin

Holberg er en aktiv fondsforvalter med base i Bergen. Vi forvalter 10 ulike rente- og aksjefond.

Kort om Holberg

Siden etableringen i 2000 har vi som aktive forvaltere arbeidet målrettet for å øke verdien på våre kunders investerte midler.

Historisk avkastning i våre fond er ingen garanti for framtidig avkastning. Framtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutvikling, våre forvalteres dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen i våre fond kan bli negativ som følge av kurstap.

Holberg har ikke konsesjon til å tilby investeringsrådgivning. Med investeringsrådgivning menes personlig anbefaling til en kunde, på kundens eller verdipapirforetakets initiativ, om en eller flere transaksjoner i forbindelse med bestemte finansielle instrumenter.

Sammenlign våre priser med priser fra andre selskaper på Finansportalen.no