QL Resources Berhad – Ordinær generalforsamling 30.08.2023

På generalforsamling i QL Resources Berhad (QLG MK) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 2 000 000 stemmeberettigede aksjer i QLG MK på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,08 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.