NTG Nordic Transport Group A/S – Generalforsamling 21.03.2024

På ordinær generalforsamling i NTG Nordic Transport Group A/S (NTG DC) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 110.000 stemmeberettigede aksjer i selskapet på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0, 5 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.