AF Gruppen ASA – Ordinær generalforsamling 08.05.2023

På generalforsamling i AF Gruppen ASA (AFG NO) valgte fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS å stemme i tråd med styrets forslag på alle agendapunktene. Fond forvaltet av Holberg Fondsforvaltning AS eide 837 271 stemmeberettigede aksjer i AFG NO på tidspunktet for generalforsamlingen. Dette tilsvarte omtrent 0,78 % av aksjekapitalen og stemmene i selskapet.